ПРОЕКТ Е.О.М.

UNIZO
ПРОЕКТ: Е.О.М. – Организационен фирмен мениджмънт

Продължителност на проекта: 01.12.2007 г. – 01.06.2009 г.

Проектът е съфинансиран от Фламандското правителство в рамките на програмата за сътрудничество между Фландрия и страните членки от Централна и Източна Европа  и в частност България.

Водещ партньор в проекта е фламандската организация UNIZO, а от българска страна – Търговско-Промишлена Камара – Пловдив.

Проектът има за цел трансфер на знания за стимулиране на предприемачеството в сферата на организационното развитие на фирмите, като залага на принципа на „обучение на обучители”.

Чрез прилагане на стратегии и управленски техники, българският партньор и МСП, бенефициенти в проекта, ще придобият знания и умения относно това как да реагират на промени в бизнес средата; как да управляват компетенции; как да подготвят проактивни процедури, предшестващи промените.

В рамките на основните дейности по проекта, се предвижда обучение на предприемачи по Организационен Фирмен Мениджмънт, което ще протече в пет двучасови сесии, в периода ноември 2008 г. – март 2009 г. Подбраните теми ще дадат възможност на участниците да се запознаят с актуална информация, представена от експерт в областта, както и да почерпят от опита на изявен предприемач – основен лектор във всяка сесия.

ПОКАНА
РЕГИСТРАЦИЯ
ПРОГРАМА
УЧАСТНИЦИ
ОРГАНИЗАЦИОНЕН ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ
Търговско-Промишлена Камара - Пловдив
ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ: