ПРОЕКТ Е.О.М.

UNIZO

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ
Търговско-Промишлена Камара - Пловдив
ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:
Ментор на II група: Йордан Славчев Ангелов, 54 г.
Образование: Психология, Строителен инженер
Специалност: Организационна психология, Семейна психология
Работа: Център за психологическо консултиране и  обучение
Длъжност: Изпълнителен директор
Основни направления:
Бизнес-консултант: коучинг, продажби, управление на персонала, стратегически мениджмънт, комуникация;
Семейно консултиране - проблеми в семейството, възпитанието на децата, личностни проблеми;
Психотерапия: когнитивно-поведенческа и телесно-ориентирана психотерапия-неврози, страхови състояния, генерализирана тревожност, паническо разстройство, депресии и фобийни състояния
Angelov
Ментор на I група: Николай Виденов, 44 год.
Образование: Икономист
Владее английски и руски езици.
Настояща длъжност: Регионален мениджър на магазинната мрежа за
Южна България – Мобилтел ЕАД
Основни направления: мениджърски опит в Мобилтел ЕАД, Interbrew България,
Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, Световен търговски център - Интерпред и т.н.;
Дългогодишен преподавател по търговия и маркетинг в Нов Български Университет; лектор
N_Videnov
ПОКАНА
РЕГИСТРАЦИЯ
ПРОГРАМА
УЧАСТНИЦИ